ΑΝΑΔΡΟΜΗ

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1996
Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

Από αυτό το σχήμα συνεχίζουν και αποτέλεσαν το βασικό κορμό της ορχήστρας  οι Παύλος Αυγερινόπουλος, Γιώργος Γκιντζίρης, Δημήτρης Μαλεβίτης και Χρήστος Χριστόπουλος