Το Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παύλος Αυγερινόπουλος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαρά Σκουλαρίκου
ΤΑΜΙΑΣ: Θανάσης Πουλακίδας
ΜΕΛΟΣ: Γιώργος Γκιντζίρης
ΜΕΛΟΣ: Νίκος Στεφανίδης

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει θητεία μέχρι και τον Ιανουάριο του 2019

Δεν υπάρχουν σχόλια: